Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2000

Dokument nr. 5 (2000-2001), Innst. S. nr. 315 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2001 Innst. S. nr. 315 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2001