Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Sverre J. Hoddevik og Erna Solberg om gjennomgåelse av arbeidsmiljølovens regler om overtid slik at reglene blir mer fleksible og tilpasset et moderne arbeidsliv

Dokument nr. 8:74 (2000-2001), Innst. S. nr. 234 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Jan Petersen, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 10.05.2001 Innst. S. nr. 234 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2001