Forslag fra stortingsrepresentantene Ansgar Gabrielsen, Oddvard Nilsen og Ivar Kristiansen om at Regjeringen i løpet av våren 1998 legger frem for Stortinget en stortingsmelding om konsekvenser for jordbruksnæringen og distriktene av ulike typer vernetiltak, og forslag til hvordan kombinasjonen av vern og bruk bedre kan gjennomføres enn i dag

Dokument nr. 8:32 (1997-98), Innst. S. nr. 153 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ansgar Gabrielsen, Ivar Kristiansen, Oddvard Nilsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagf for næringskomiteen til uttalelse
Forslag fra (H)
Innstilling avgitt 03.04.1998 Innst. S. nr. 153 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.1998

   Behandlet i Stortinget: 05.05.1998