Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Gunnar Kvassheim, Odd Einar Dørum og Leif Helge Kongshaug om lov om tidsbegrenset gyldighet for forskrifter - "solnedgangslov"

Dokument nr. 8:76 (2000-2001), Innst. O. nr. 77 (2000-2001)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Gunnar Kvassheim, Leif Helge Kongshaug, Lars Sponheim, Odd Einar Dørum Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.05.2001 Innst. O. nr. 77 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.2001