Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Øyvind Vaksdal om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). (Interkommunale selskaper som opptrer i konkurranse med kommersielle aktører skal anses å ha erverv som formål)

Dokument nr. 8:81 (2000-2001), Innst. O. nr. 81 (2000-2001)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Øyvind Vaksdal, Per Sandberg Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.05.2001 Innst. O. nr. 81 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.2001