Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om opprettelse av forskerstillinger ved Norsk Institutt for Genøkologi i Tromsø

Dokument nr. 8:34 (1997-98), Innst. S. nr. 70 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 22.01.1998 Innst. S. nr. 70 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.01.1998

   Behandlet i Stortinget: 24.02.1998