Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Kristin Halvorsen om regelverk som sikrer varig rimelige husleier i sosiale utleieboliger

Dokument nr. 8:82 (2000-2001), Innst. S. nr. 237 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 15.05.2001 Innst. S. nr. 237 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 29.05.2001