Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Per Roar Bredvold om instruks for vedlikehold av statlig eide bygninger, samt skille forvalter- og brukerrollen for alle statlige eiendommer

Dokument nr. 8:85 (2000-2001), Innst. S. nr. 266 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per Roar Bredvold, Per Sandberg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.05.2001 Innst. S. nr. 266 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2001