Innstilling fra utvalget til å vurdere stortingsrepresentantenes arbeidsvilkår

Dokument nr. 17 (2000-2001), Innst. S. nr. 340 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Innstilling avgitt 07.06.2001 Innst. S. nr. 340 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2001