Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Terje Johansen om utvikling av norsk finansnæring

Dokument nr. 8:97 (2000-2001), Innst. S. nr. 253 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim, Terje Johansen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 22.05.2001 Innst. S. nr. 253 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2001