Delvis bompengefinansiert utbygging av Namdalsprosjektet i Nord-Trøndelag

St.prp. nr. 81 (2000-2001), Innst. S. nr. 297 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2001 Innst. S. nr. 297 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2001