Reindriftsavtalen 2001-2002, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2001

St.prp. nr. 70 (2000-2001), Innst. S. nr. 317 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2001 Innst. S. nr. 317 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2001