Framlegg frå stortingsrepresentantane Inge Lønning og Petter Løvik om tiltak for å betre læremiddelsituasjonen for blinde og svaksynte elevar

Dokument nr. 8:107 (2000-2001), Innst. S. nr. 251 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Lønning, Petter Løvik Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 22.05.2001 Innst. S. nr. 251 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2001