Forslag fra stortingsrepresentantene Jørn L. Stang og Vidar Kleppe om å innføre obligatorisk hiv-/aidstest av alle som søker oppholdstillatelse i Norge

Dokument nr. 8:110 (2000-2001), Innst. S. nr. 282 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jørn L. Stang, Vidar Kleppe Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 30.05.2001 Innst. S. nr. 282 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2001