Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

S. nr. 13 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.