Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1997

St.prp. nr. 14 (1997-98), kap. 2540-2543, Innst. S. nr. 43 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 11.12.1997 Innst. S. nr. 43 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1997