Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Rolf Reikvam og Ursula Evje om nødvendige tiltak for å sikre personer med lese- og skrivevansker reelle muligheter til å få høgre utdanning

Dokument nr. 8:113 (2000-2001), Innst. S. nr. 336 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Rolf Reikvam, Ursula Evje Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2001 Innst. S. nr. 336 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2001