Forslag fra stortingsrepresentantene Hilde Frafjord Johnson, Odd Einar Dørum, Magnhild Meltveit Kleppa og Anita Apelthun Sæle om etablering av en hospitantordning innenfor rammen av utlendingsloven

Dokument nr. 8:114 (2000-2001), Innst. S. nr. 335 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hilde Frafjord Johnson, Magnhild Meltveit Kleppa, Odd Einar Dørum, Anita Apelthun Sæle Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (KrF), (V) og (SP) Innstilling avgitt 07.06.2001 Innst. S. nr. 335 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2001