Forslag fra stortingsrepresentant Per-Kristian Foss på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og representanten Karl N. Meløysund oversendt fra Odelstingets møte 28. mai 2001 (Jf. Innst. O. nr. 115): Stortinget ber Regjeringen legge til grunn at formuesskatten og fordelsbeskatningen av egen bolig skal avvikles gradvis i løpet av 4 år, og fremme forslag i statsbudsjettet for 2002 til 1. trinn i en slik fireårig avviklingsplan.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet