Forslag fra stortingsrepresentant Valgerd Svarstad Haugland på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 28. mai 2001 (Jf. Innst. O. nr. 115): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til nytt system for boligtaksering basert på brannforsikringstakst/fullverdiforsikringstakst, der inntektsbeskatningen av fordel ved å bo i egen bolig og fritidshjem opphører, og boliger av normal standard unngår boligskatt.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet