Skriv av 17. november 1997 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet vedrørende stortingsvalget 1997 - klage fra Karin Oddbjørg Kloppen

Innst. S. nr. 66 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i fullmaktskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1997 Innst. S. nr. 66 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1997