Valg av et medlem og et varamedlem til styret for Nansenfondet og de dermed forbundne fond

Innst. S. nr. 319 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.06.2001 Innst. S. nr. 319 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2001