Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Sonja Irene Sjøli om å sikre sykehusene full refusjon for sine utgifter til kreftmedisiner

Dokument nr. 8:121 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Annelise Høegh, Sonja Irene Sjøli Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet