Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Trond Helleland og Erna Solberg om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) (Sikre politisk uavhengighet i alle saker etter loven)

Dokument nr. 8:125 (2000-2001)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erna Solberg, Per-Kristian Foss, Trond Helleland Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (H)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet