Forslag fra stortingsrepresentantene Inger Stolt-Nielsen og Steinar Bastesen om tiltak som kan bidra til at færre unge faller utenfor arbeidslivet gjennom tidlig uføretrygding

Dokument nr. 8:131 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Inger Stolt-Nielsen, Steinar Bastesen Saken er til behandling i kommunalkomiteen Forslag fra (Kp)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet