Datatilsynets årsmelding for 2000

St.meld. nr. 53 (2000-2001), Innst. S. nr. 61 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2001 Innst. S. nr. 61 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2001