Innstilling fra fullmaktskomiteen om fullmaktene

Innst. S. nr. 1 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.10.2001 Innst. S. nr. 1 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.10.2001

   Behandlet i Stortinget: 08.10.2001