Innstilling fra fullmaktskomiteen om fullmaktene

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 1 (2001-2002)
  • Dato: 03.10.2001
  • Utgiver: Fullmaktskomiteen
  • Sidetall: 79

Til Stortinget

Oslo, i fullmaktskomiteen, den 3. oktober 2001

Asmund Kristoffersen

leder og ordfører

Lodve Solholm

sekretær

Oslo, i den forberedende fullmaktskomité, den 28. september 2001

Kirsti Kolle Grøndahl

leder

Jan-Ivar Pavestad

sekretær