Lov om endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.

Ot.prp. nr. 2 (2001-2002), Innst. O. nr. 18 (2001-2002), beslutning. O. nr. 27 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2001 Innst. O. nr. 18 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2001

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2001