Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om å intensivere arbeidet overfor Storbritannia for å få stengt Sellafield-anlegget

Dokument nr. 8:7 (2001-2002), Innst. S. nr. 80 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 30.01.2002 Innst. S. nr. 80 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.01.2002

   Behandlet i Stortinget: 26.02.2002