Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 1999

Innst. S. nr. 13 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 07.11.2001 Innst. S. nr. 13 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2001