Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om å gjeninnføre norsk grensekontroll mot Schengen

Dokument nr. 8:9 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Forslag fra (Kp)

Saksgang

  1. Status