Tilbaketrekking av lov om barneverntjenester

Ot.meld. nr. 3 (2001-2002), Innst. O. nr. 13 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2001 Innst. O. nr. 13 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2001

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2001