Samtykke tildeltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 31i EØS-avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i Fellesskapets handlingsprogram for å fremme samarbeid mellom medlemsstatene til bekjempelse av sosial utstøting

St.prp. nr. 45 (2001-2002), Innst. S. nr. 183 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 14.05.2002 Innst. S. nr. 183 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2002