Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1998-1999 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Dokument nr. 3:1 (2001-2002), Innst. S. nr. 92 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 19.02.2002 Innst. S. nr. 92 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2002