Evaluering av kontantstøtten

St.meld. nr. 43 (2000-2001), Innst. S. nr. 94 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.02.2002 Innst. S. nr. 94 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2002