Forslag fra stortingsrepresentant Inge Ryan om gjeninnføring av støtten til utkantbutikker

Dokument nr. 8:21 (2001-2002), Innst. S. nr. 98 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Ryan Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 28.02.2002 Innst. S. nr. 98 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2002

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2002