Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling

Innst. S. nr. 17 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.11.2001 Innst. S. nr. 17 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2001