Samtykke til godkjenning av EØS-komitéen sitt vedtak nr. 73/97av 4. oktober 1997 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt handlingsprogram for førebygging av narkotikamisbruk

St.prp. nr. 26 (1997-98), Innst. S. nr. 86 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelag utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 05.02.1998 Innst. S. nr. 86 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 19.02.1998