Helge Elvebakk, Bergen, sender skriv datert 29. oktober 2001 med krav om riksrettstiltale mot høyesterettsjustitiarius Smith og høyesterettsdommerne Oftedal Broch, Rieber-Mohn og Skoghøy

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.