Forslag fra stortingsrepresentantene Eirin Faldet, Åslaug Haga og May Hansen om strukturendringer og rammebetingelser for Norsk rikskringkasting (NRK)

Dokument nr. 8:28 (2001-2002), Innst. S. nr. 93 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eirin Faldet, May Hansen, Åslaug Haga Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A), (SP) og (SV) Innstilling avgitt 26.02.2002 Innst. S. nr. 93 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2002

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2002