Forslag fra stortingsrepresentantene Gunn Karin Gjul, Knut Storberget, Anne Helen Rui og Signe Øye om å utsette iverksettelsen av lov om tomtefeste

Dokument nr. 8:31 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunn Karin Gjul, Knut Storberget, Anne Helen Rui, Signe Øye Ikke bifalt Forslag fra (A)

Saksgang

  1. Status