Forslag fra stortingsrepresentantene Ågot Valle, May Elisabeth Hansen, Øystein Djupedal og Eli Sollied Øveraas om å gi Norsk rikskringkasting (NRK) fritak for merverdiavgift (nullsats)

Dokument nr. 8:34 (2001-2002), Innst. S. nr. 116 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Eli Sollied Øveraas, May Hansen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) og (SP) Innstilling avgitt 19.03.2002 Innst. S. nr. 116 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 09.04.2002