Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv datert 16. desember 1997 med uttalelse fra fylkestinget om stråletilbud ved Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.