Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen og Bjørn Jacobsen om at Stortinget skal bli konsultert i forkant av forhandlinger om handels- og investeringsavtaler

Dokument nr. 8:37 (2001-2002), Innst. S. nr. 127 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Jacobsen, Kristin Halvorsen Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.04.2002 Innst. S. nr. 127 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2002