Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gløtvold og Marit Arnstad om endring av erstatningsreglene for vern i nasjonalparker og for landskapsvernområder

Dokument nr. 8:42 (2001-2002), Innst. S. nr. 209 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 04.06.2002 Innst. S. nr. 209 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2002