Midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere ved Arbeidsforskningsinstituttet

Ot.prp. nr. 73 (2001-2002), Innst. O. nr. 55 (2001-2002), beslutning. O. nr. 59 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2002 Innst. O. nr. 55 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2002

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.2002