Tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk

St.meld. nr. 15 (2001-2002), Innst. S. nr. 240 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 12.06.2002 Innst. S. nr. 240 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2002