Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om at norske kommuner ikke skal pålegges å motta asylsøkere

Dokument nr. 8:70 (2001-2002), Innst. S. nr. 132 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 11.04.2002 Innst. S. nr. 132 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2002