Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Thore A. Nistad om reduserte bompengesatser på riksvei 5, Fjærlandsveien, mellom Fjærland og Sogndal

Dokument nr. 8:77 (2001-2002), Innst. S. nr. 134 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.04.2002 Innst. S. nr. 134 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2002